NyhetsbrevPriser och leverans
CEWE FOTOBOK - Mitt liv
Kundservice
Måndag - fredag: 9:00 - 22:00**
Söndag: 14:00 - 22:00**
Telefon: (0)852-503882

Kundservice
Måndag - fredag: 9:00 - 22:00**
Söndag: 14:00 - 22:00**
Telefon: (0)852-503882
Team Rynkeby

Team Rynkeby


CEWE Sverige har under 2018 valt att sponsra det nordiska välgörenhetsprojektet Team Rynkeby. Team Rynkeby samlar in pengar till barn med kritiska sjukdomar i hela Norden. Största delen av pengarna går under 2018 till att stötta cancerdrabbade barn via Barncancerfonden och barn med lungsjukdomar via Barnlungfonden. I Norge, Sverige och Finland samlas det in till lokala organisationer som stöttar barn med cancer, medan Team Rynkeby på Färöarna både samlar in till barn med cancer, barn med lungsjukdomar och barn med hjärtsjukdomar.

Team Rynkeby är Nordens största välgörenhetscykellag. De pengar som Team Rynkeby samlar in går oavkortat till att hjälpa sjuka barn. Varje deltagare på Team Rynkeby täcker själv deras egna utgifter, medan Rynkeby Foods A/S och God Morgon® täcker de centrala kostnaderna av själva projektet. Därmed går alla bidrag direkt till organisationerna som Team Rynkeby arbetar med. Team Rynkeby är t.ex. huvudsponsor för barncancerfonden och Barnlungfonden. Deras bidrag betyder att fonderna bl.a. kan ha fokus på forskning i barncancer och därmed vara med till att förbättra villkoren för barn med cancer.

Team Rynkeby grundades 2002, när 11 motionscyklister, som var associerade med juiceverksamheten Rynkeby Foods A/S, valde att cykla till Paris för att få motion och för att uppleva upploppet till Tour de France. Deltagarna från Team Rynkeby hade samlat in sponsorer till turen; de hade samlat in så mycket att de fortfarande hade pengar över när de kom hem. De beslutade sig därför för att donera pengarna till barncanceravdelningen på Odense Universitetssjukhus. Detta har nu blivit en fast tradition: Varje juli cyklar Team Rynkeby till Paris för att samla in pengar till barn med en kritisk sjukdom. I dag är det 1.900 cyklister och 450 hjälpare fördelat på 48 lokala lag från Danmark, Sverige, Norge, Finland, Färöarna och Island. Sedan deras allra första cykeltur till Paris, har Team Rynkeby-fonden samlat in över 250 miljoner kronor till allvarligt sjuka barn i Norden. Bara i 2017 samlade Team Rynkeby in ca. 65,2 miljoner kronor till kampen mot barncancer i Danmark, Sverige, Finland, Norge och Färöarna. Ca. hälften av dessa pengarna gick till Barncancerfonden och Barnlungfondens stora arbete för barn med kritiska sjukdomar och deras familjer.

Hos CEWE Sverige är vi som guldsponsor glada och stolta över att kunna stötta Team Rynkebys stora arbete med att samla in pengar, så att barn med kritiska sjukdomar och deras familjer kan få hjälp och stöd.
Bingo Banko
Bingo Banko

Team Rynkeby Östjylland


Under årets gång arrangerar de lokala avdelningarna av Team Rynkeby olika evenemang till fördel för sjuka barn och deras familjer. I Östjylland stöttar vår danska avdelning, CEWE Danmark, Team Rynkebys insamlingsevenemang BINGO BANKO (liknande svenska Bingolotto) för Barncancerfonden med priser till ett värde av 5.000 kr. Evenemanget bygger på ett populärt danskt TV-program med samma namn, och riktar sig till barn och barnfamiljer. Det är därför inte bara ”banko” på traditionellt sett: Utöver att få full platta och rader har deltagarna många andra möjligheter att vinna fina priser. Spelet styrs av två värdar som gör en stor insats för att dra nummer på roligast möjliga sätt. Samtidigt är det underhållning för stora och små, från det ögonblick deltagarna går in genom dörren på Savværket i Aarhus och hela vägen igenom eftermiddagens program. Överskottet från evenemanget går oavkortat till Barncancerfonden.

I Östjylland arrangerar den lokala avdelningen t.ex. också promenader i Mols Berg, där deltagarna kan välja mellan 10 och 20 km långa promenader i det vackra landskapet samt föredrag om sund kost. På Själland har de bl.a. 8 timmars spinning till fördel för Barncancerfonden, där man kan delta i lag med upp till 8 personer. Gemensamt för alla evenemang är att biljettförsäljningen oavkortat går till Barncancerfonden. Alla guider, instruktörer, föredragshållare o.s.v. donerar deras tid, så det är mycket låga – om överhuvudtaget några – kostnader i samband med att hålla evenemangen. Det betyder att de lokala avdelningarna av Team Rynkeby oavkortat kan donera inkomsten till barn med kritiska sjukdomar.
Team Rynkeby

Team Rynkeby Skolloppet


Utöver de lokala arrangemangen och huvudevenemanget i form av cykelloppet till Paris arrangerar Team Rynkeby även ett lopp för skolor i hela Norden fredagen innan påsk. Här kan eleverna få familj, vänner och lokala verksamheter att stötta dem med mindre belopp per omgång eller kilometer de springer. Team Rynkeby Skolloppet fungerar annars som ett traditionellt motionslopp, där eleverna inom loppet av en timme eller två ska springa så långt som möjligt. Fokus är inte på att eleverna ska tävla mot varandra om vem som kan springa längst eller samla in mest pengar. Det är däremot på att visa eleverna hur många små bidrag kan göra stor skillnad för riktigt många människor. Eleverna får möjlighet att känna hur det är att vara en del av en stor, nordisk gemenskap som arbetar mot ett gemensamt mål över flera klasser, skolor och nationsgränser. Det är därför inte en fråga om hur mycket den enskilda kan samla in, men hur mycket gruppen som helhet kan bidra med. Team Rynkeby erbjuder skolorna i samband med loppet undervisningsmaterial till olika årskurser om kritisk sjukdom bland barn. Ändamålet är att sprida budskapet om varför det är viktigt att ha friska lungor, och varför elevernas insats den sista fredagen innan påsk gör stor skillnad.

I Danmark går de insamlade pengarna från Team Rynkeby Skolloppet oavkortat till Barnlungfonden, medan pengarna i Sverige, Norge och Finland går till lokala barncancerorganisationer. Barnlungfonden förpliktigar sig till att minst 70 % av de insamlade medlen ska gå till forskning i kritiska lungsjukdomar hos barn. De resterande ca. 30 % går till aktiviteter för barnen och deras familjer samt till att upplysa och informera om lungsjukdomar bland barn. Under 2017 kunde Team Rynkeby Skolloppet donera 10,4 miljoner kronor. Under 2018 är det fler än 211.000 skolelever från 341 skolor som har anmält sig till loppet den sista fredagen innan påsk.
Team Rynkeby

Barncancerfonden och Barnlungfonden


Barncancerfonden önskar att alla barn ska överleva cancer och leva ett liv utan men. Barncancerfonden riktar därför största delen av deras donationer till forskning i diagnostik och behandling av barncancer. De stöttar även barnen och deras familjer med upplevelser som kan ge dem andrum i en vardag präglad av sjukdom. Fonden arbetar också på att informera anhöriga om sjukdomen och på att lära läkare och sjuksköterskor genom att erbjuda dem möjligheten att komma med till fackliga möten och konferenser.

Barnlungfonden är en självständig fond som stiftades på initiativ av Lungföreningen 2014. Barnlungfonden arbetar för att öka livskvaliteten och förstärka det sociala för barn med lungsjukdomar och deras familjer. Detta gör de genom att erbjuda rådgivning, nätverk, praktisk hjälp och aktiviteter för barnen och familjerna. Fonden har också stort fokus på att stötta forskningen för att tidigt kunna spåra sjukdomarna, diagnostisera dessa och ge bästa möjliga behandling. Slutligen arbetar de på att informera och utbilda patienter och anhöriga, sjukvårdspersonal och den generella befolkningen i hur viktigt det åar att vi tar hand om våra lungor.

Du kan läsa mer om Team Rynkeby och deras arbete för att förbättra villkoren för barn med kritiska sjukdomar här