NyhetsbrevPriser och leverans
CEWE FOTOBOK - Mitt liv
Kundservice
Måndag - fredag: 9:00 - 22:00**
Söndag: 14:00 - 22:00**
Telefon: (0)852-503882

Kundservice
Måndag - fredag: 9:00 - 22:00**
Söndag: 14:00 - 22:00**
Telefon: (0)852-503882

Ett klimatneutralt CEWE

Klimatneutralt CEWE
Öppenhet är särskilt viktigt för oss. Därför blir vår miljömässiga och sociala plikt regelbundet undersökt och certifierat av erkända partners. Vår hållbarhetslogga är vårt bevis på att hela vår värdekedja är dokumenterat hållbar.
FSC
Som FSC®-certifierad serviceleverantör står vi för aktivt klimat- och miljöskydd. Certifikatet visar att vår produktkedja från produktionen till förarbete, service och logistik är komplett och uppnår de höga FSC®-standarderna.
CDP
CDP har som mål att få verksamheter och städer till att årligt offentliggöra en miljörapport. De vägleder och hjälper över 6.000 verksamheter och 550 städer med hur verksamheterna och städerna kan minska deras påverkan på miljön. Med CDP-loggan visar CEWE att vi hela tiden arbetar på att minska vårt fotavtryck, och att vi är transparenta när det kommer till vår effekt på klimatet. Vår årliga hållbarhetsrapport är ett exempel på detta.
The Global Compact
The Global Compact är ett FN-initiativ som arbetar för att bekämpa korruption, slaveri, barnarbete och ovärdiga arbetsförhållanden i hela världen. Initiativet är uppbyggt runt tio grundläggande principer, som totalt täcker de fyra områdena. CEWE har förpliktigat sig till att följa dessa grundprinciper, vilket betyder att vi arbetar ansvarsfullt, hållbart och rättvist.
I dag deltar fler än 12.000 verksamheter och andra stakeholders från 145 länder i initiativet.
BME
BMP, som grundades 1954, är en förening för professionella köpare, logistikverksamheter och verksamheter som har ansvar för distributionskedjor i Tyskland och Centraleuropa. CEWE har sedan 2013 varit certifierad BMP-partner. Genom att skriva under på BMPs Code of Conduct förpliktigar CEWE sig bl.a. till att:
- Bekämpa korruption
- Undgå kartelliknande avtal
- Inte använda barn- eller tvångsarbete
- Uppfylla etiska principer gentemot leverantörer
- Uppfylla de mänskliga rättigheterna
- Skydda miljön och hälsan
- Ha rättvisa arbetsvillkor
Climate Partner
ClimatePartner hjälper verksamheter med att integrera en effektiv hållbarhetsstrategi som skyddar miljön och mätbart minskar CO2-utsläpp. ClimatePartner har fler än 1.000 klienter i över 30 länder.
Med certifieringen från ClimatePartner sätter CEWE ett streck under att hela produktkedjan, inklusive tryck, är klimatneutral. Som en del av samarbetet med ClimatePartner har CEWE valt att stötta miljöskyddsprojektet ”Kasigau Wildlife Corridor” i Kenya. Projektet stöttar återplantering och skydd av skogar i Kenya. Utöver att skydda skogarna, hjälper projektet exempelvis även med att skapa jobb i lokalmiljöerna, med att bygga skolor och läkarkliniker, med att stötta ungdoms- och kvinnogrupper samt med att främja tillgängligheten av rent vatten.