NyhetsbrevPriser och leverans
CEWE FOTOBOK - Mitt liv
Kundservice
Måndag-fredag: kl. 08:30 - 18:00**
Söndag: kl. 15:00 - 21:00**
Telefon: (0)852-503882

Kundservice
Måndag-fredag: kl. 08:30 - 18:00**
Söndag: kl. 15:00 - 21:00**
Telefon: (0)852-503882
CEWE mottar det tyska miljömärket ”Der Blaue Engel”

CEWE mottar det tyska miljömärket ”Der Blaue Engel”

Vårt energieffektiva IT-center är ännu ett exempel på CEWEs miljöskydd.

Vi erbjuder ett aktivt miljöskydd

Certifierat engagemang för miljöskydd

CEWE IT-center har mottagit miljömärket Der Blaue Engel. Detta märke ges till verksamheter med särskilda ekologiska produkter och tjänster. På detta sätt blir hållbarheten också tydlig för konsumenten. Med denna utmärkelse hör CEWE nu till bland de tre första verksamheter i Tyskland som har ett motsvarande certifierat IT-center.

130 ton mindre CO2-utsläpp

CEWE tog sitt IT-center i bruk under 2012. Nedläggningen av de tidigare serverrum reducerar de årliga CO2-utsläppen med ca. 130 ton. Den indirekta nedkylningen med uteluft bidrar väsentligt till energieffektiv luftkonditionering av IT-centret. Därmed kräver klimatiseringen – särskilt på vintern – väldigt lite energi. Fotoleverantören har också formulerat en energistrategi innehållande mål och åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Der Blaue Engel innehåller ett särskilt kriterium om att de kriterier, på bakgrund av vilket märke som ges, stadigvarande uppfylls; detta ska dokumenteras årligen.

Effektiv energiförsörjning

Underlaget till certifieringen utgörs av en deklaration från det tekniska universitet i Berlin (TU Berlin). I utlåtandet intygas att CEWE uppfyller alla kriterier för ett energieffektivt IT-center. Både IT-komponenterna och tillhörande energiförsörjning uppfyller kraven i Der Blaue Engel. Andres F. L. Heydemann, som är styrelseledamot hos CEWE och ansvarig för hållbarhetsområdet, säger i detta avseende: ”Miljöansvar är en vigtig del i vårt hållbarhetsangagemang. Energibesparing och resursskonsamhet har varit viktigt för oss i många år. Det är för oss en stor glädje att motta Der Blaue Engel, och det motiverar oss att uppnå våra mål i framtiden.”

Der Blaue Engel är det första och mest kända miljömärket i världen. Märket har satt normer för miljövänliga produkter och tjänster sedan 1978. Ett antal institutioner deltar i urvalsprocessen, bland annat det tyska ministeriet för miljö, naturskydd och reaktorsäkerhet (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)), den tyska miljömyndigheten (Umweltsbundesamt), RAL – det tyska institutet för kvalitetssäkring och märkning (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.) samt juryn för miljömärkning (Jury Umweltzeichen). Det är ett beslut från en oberoende kommitté med representanter från miljö- och konsumentföreningar, fackförbund, industri, handel, hantverkarfack, kommuner, vetenskap, media, kyrkor och delstater. I certificeringsprocessen beslutar juryn för miljömärken den slutgiltiga utmärkelsen.

Ytterligare miljöskydd på CEWE

Ännu ett exempel på CEWEs engagemang för miljöskydd är deltagandet i ertemis-projektet. Projektet startades med syfte att främja en miljövänlig anpassning av IT-infrastrukturen (Green IT) i företagen. I samarbete med universiteten i Oldenburg, Osnabrück och Göttingen utvecklas en IT-strategi för CEWE och andra utvalda verksamheter i delstaten Niedersachsen.